Varför ska man använda illustrationer?

 

En illustration fyller många funktioner, dels kan den öka informationsvärdet, den kan ge originalitet till ett material. Illustrationen kan också till skillnad från fotografiet gestalta nåt som inte finns. På senare tid har jag fått mer och mer beställningar där man efterfrågar just ett skissartad manér för att betona att det är en vision om nåt som inte finns.

I do illustrations for different purpose, basically it is a communication tool. A messages could be easier to understand if you use both text and illustration. Today many of my clients ask for sketches in order to give an impression of that it is a vision, it could be for a future transportsyetm or a restuarant not yet built.

Produktion: Syre