Hur hittar man på okänd mark? En karta kan vara till hjälp.

Kartor har alltid intresserat mig. Jag har de senaste åren haft flera stora kartillustrationsprojekt. Österunds stad 1905 har varit en detektivarbete, där vi letad gamla ritningar och fotografier i arkiven.

Illustrerade kartor till turistnäringen är en annan typ av kartor. Till skidorten Åre kommer det ständigt nya gäster, när en gäst ser en karta där man känner igen husen till färg och form kan han/hon lättare orientera sig.

Arebykarta0310

Här är en karta över centrala Åre by med hotell, restauranger och butiker utsatta. Jag har också gjort bykartor över Duveds by och Björnänge, kartorna är framtagna på uppdrag av Åre Destinationsbolag. Kartan publiceras både i en liten A4 folder och dels på stora skyltar som är 1,5 meter breda.

 

02dahlihuset01low

Bykartorna är handritade och eftersom det byggs så mycket så revideras kartorna årligen. 

03torget1106lowÅre torg, här stod en gång Konsumbutiken. Nu är det en modern byggnad med affärer, restauranger och lägenheter.

01klovsjo_karta01

Klövsjö bykarta. Vid infarten till Klövsjö finns denna ståtliga skylt. 

 

01klovsjovinterlow

Kartan är gjord i en vinter och en sommarversion, när snön smält bort byter man skylt.

02klovsjo_somlow

Runt kartan har attraktioner lyfts fram och i botten finns byns företagare med adressuppgifter.

02auktionistenÖstersunds stad 1905. En flicka vid namn Ida bodde på Prästgatan 12 i Östersund, 1905 var hon 11 år gammal och skrev dagbok. Landsarkivet, Jamtli museum och Föreningen Gamla Östersund beställde en illustrerad karta av mig. 

 

03buntmakarenI den första etappen har jag illustrerat 16 kvarter, här är Kvarteret Buntmakaren som ligger vid torget. Som förlagor har jag använt mig av fotografier och ritningar från arkiven.

Produktion: Syre