Nyritad översiktskarta över Jamtli, Östersund

 

Jamtli friluftsmuseum behövde en ny karta. Besökaren på området behöver hitta till de olika miljöerna, serveringarna, serviceinrättningar, parkeringsplatser etc. Ett av problemen att lösa var att både kunna fungera som en inbjudande bild, dels som en karta med rätt avståndsrelationer.

Kartan skall kunna fungera i olika storleksformat, med orienteringspluppar och med texter i bilden.

01jamtli_karta01a

 Jamtli ville ha en illustrerad karta med ett modernt uttryck. Jag valde att rita kartan med en metod som kallas axonometrisk projektion. Fördelen med det är att storleken på husen inte  ändras beroende på deras placering i bilden. Kartan är ritad digitalt i vektorprogramet Illustrator.

stadskvarteret_03a

 På så sätt kan enskilda miljöer lyftas fram, här ser vi Stadskvarteren med Gulleboden och torget med Jamtlimuseet i höger bildkant.

03jamtli_nas01

 För tydlighetens skull ritade jag en konturlinje på husen, när kartan skulle publiceras i mindre format. Vissa miljöer är inte publika dom tonade jag ner i grått. 

04jamtli_patorp

Här ser man Fäboden, Energileken och Per-Albintorpet. Föreslagna promenadvägar är markerade med en ljusare ton. 

Produktion: Syre