Skanska, besöksanläggningar

 

Vi vill förklara de olika momenten på våra arbetsplatser. Hur fungerar en bergtäkt från brytning till krossning? Med illustration kan man förklara skeden och flöden på ett överblickbart sätt. De här bilderna printades som stora planscher och blev ett stöd för guidning av gäster.

01skanska_bergt01

Utifrån ett flertal skisser där vi valde vad som skulle visas och var i bilden det skulle visas gjorde jag den färdiga bilden med akvarell och tuschpenna. Därefter la vi in text i bilderna.afaltsfabrikakvarell

 För att illustrera hur ett asfaltsverk fungerar kändes det nödvändigt att använda sig av sprängskisser, dvs att man gör en genomskärning av byggnaden.

betongavkvarellBetongfabriken behövde också till viss del sprängskissen som metod, just i den här bilden blev det flera pilar.  

 

skanska4En detaljbild ur en sekvens där vi i serieform förklarar de olika stegen vid en betonggjutning, den här gjutningen gick tydligen bra. Här har jag valt att jobba med en liten grövre linje, det blir ju mer som en serieruta.

Produktion: Syre