Jag fick ett uppdrag att gestalta en vision

 

Trafikverket jobbade med en serie workshops omkring framtida transportsystem. Min uppgift var att medverka, lyssna och visualisera idéerna. När man illustrerar visioner är det viktigt att balansera bilden så att man kan få en bild av hur det kan tänkas se ut samtidigt som man förstår att det bara är en vision. En allt för färdig bild skulle kunna missleda in i detaljer. Rent praktiskt gick det till så att jag hade ett blädderblock till mitt förfogande som jag gick fram till och ritade när jag tyckte jag uppfattade något som kunde bli en bild.

01gatu_storstadDet här är visionen om storstaden, biltrafiken har minskat medan gående, cyklister och kollektivtrafiken har byggts ut. Trottoarerna är breda, man har planterat träd, tysta och rena fordon trafikera stadsmiljön.

 

02gatu_storstad01

Vid storstadens yttre gräns finns P-platser, järnvägsstationer och här byter man till buss, spårvagn eller tunnelbana.

 

03bild_08low

Så här kan ett stationsområde utanför den stora staden se ut, här finns service, butiker och här byter du bekvämt till cykel, buss eller bil.

 

04langaresor_02

Den privata bilen används bara vid sträckor under 10 mil, vid långresor åker man med kollektivtrafik och här har familjen kommit fram till skidorten. Hyrbilen får den redan färdigpackade takboxen (som skickats separat) på plats på hyrbilen vid framkomsten. 

05bild_01viagra

Jag gjorde också en del skämtteckningar som skulle belysa eventuella nackdelar med tex kollektivtaxi i glesbygd. Den här bilden användes aldrig vilket kanske visar på gott omdöme från uppdragsgivaren.

Produktion: Syre