Serier ansågs en gång vara ett hot mot barns mentala utveckling

Kanske hade läkaren, forskaren och debattören Nils Bejerot rätt när han 1955 i sin bok ”Barn Serier Samhälle”  beskrev dåtidens serier som ett mentalhygieniskt samhällsproblem.

Trots hans varningar använder jag serien som berättarform, ofta i tre rutor anpassade för tidskrifter. Berättarformen är lättsam och i månadstidskrifter hinner man på kort tid etablera några figurer och miljöer. Sedan finns alla möjligheter att  med serien kommentera aktuella händelser eller teman ur tidskriften.

Produktion: Syre