Attityder om byggnadsvård

Illustrationer till webbsida om byggnadsvård

projektet_husnyckeln_metod

 

Till projektet Husnyckeln har jag gjort ett flertal illustrationer som handlar om byggnadsvård. 
Projektet är ett mittnordiskt samarbete mellan Jämtland och Tröndelag/Norge.