Byggnadsvård och värnande av kulturmiljöer

Byggnadsvård och värnande av kulturmiljöer

 

Den här illustrationen ligger på webbplatsen http://www.varsamt.org/tank-varsamt/attityd

 Webbplatsen har utvecklats av projektet Husnyckeln. Det är ett Interreg-projekt (samarbete mellan Jämtland och Trönderlag/Norge) som syftar till att utveckla kulturmiljöer genom förmedling av kunskap och information om byggnadskultur. Det handlar om att hus från olika tider ser olika ut. För att kunna vara varsam måste man veta vad som är speciellt med just de hus som ska ändras.

 Jag har samarbetat nära med en uppdragsgivaren, vi har satt oss ner och spånat idéer och jag har ritat samtidigt. Det började dock med att jag blev informerad och sedan gick hem och skulle börja rita, men efter ett tag så kändes det att för att hitta rätt ton i bilderna så passade det bättre att vi jobbade tillsammans runt ett ritblock. 

 

 

Attityder var ett av det ämne som man vill belysa. Här har jag skojat med vår övertro till nytt, ofta är ju tex skåpluckor som är 50 år gamla gjorda av trä och av betydligt bättre kvalitet än dagens snabbproducerade skåpluckor av folierade spånskivor. 

 

 

Vad som är snyggt varierar över tid och vi människor har förstås olika smak. Form följer funktion var ett visdomsord som idag skulle skulle kunna skrivas form följer vad som helst. 

 

 

Allt är inte det som det låter som. Här är budskapet att du bör fråga yrkeskunniga eller läs på för att lära dig av människor som redan kan. 

 

 

Den här bilden är byggd på egen erfarenhet, när jag går i en bilhall så känner jag en dragning åt frågor som ”en röd bil hur ser det ut på garageuppfarten på sommaren, blir jag störd när jag läser tidningen i trädgårdsstolen”. Jag skulle hellre vilja tänka på frågor som förgasare och bränsleåtgång men jag slinker tillbaka på röd eller svart färg.

Men huvudbudskapet i den här illustrationen är: Var medveten om vad du har innan du river och slänger bort. Vissa material är lätta att underhålla.

 

 

Den här är också en egenupplevd situation, man har en list och så spikar man lite försiktigt men ändå spricker listen. Jag hade en gång en kompis som var snickare som hävdade att skruvar lika gärna kunde spikas in gängorna var till för att kunna dra ut skruven.

En ombyggnad blir varsam om man väljer metoder som passar ihop med huset. Låt husets karaktär och material avgöra vilken metod som ska användas.

 

 

Spelar det verkligen någon roll om man byter ut originalet mot en kopia? Den här illustrationen måste jag tillskriva Magnus en av uppdragsgivarna som hade den här idén som en metafor för att belysa betydelsen av trägolv framför tex ett plastgolv som ser ut som trä. Jag fattade inte direkt men tycker att den i sin slutliga form blev ganska bra. (Den kan ju vara vanskligt med metaforer eftersom den kan leda tankarna fel istället för att förtydliga som syftet är).

 

 

Min absoluta favorit är denna, här vill vi visa på vikten av att välja rätt verktyg.