Trädjur till Örebros parker

När Örebro kommun gjorde en stor satsning på sina parker fick jag en förfrågan om vi ville vara med och bygga trädjur.

Anders Suneson

Trädjur till Örebros parker 2020

När Örebro kommun gjorde en stor satsning på sina parker fick jag en förfrågan om vi ville vara med och bygga trädjur. Från Örebros sida hade man en tydlig idé om att göra sina parker mer unika genom att till lekmiljöerna bygga speciella trädjur som hade någon form av koppling till platsen. Vi fick en lång lista på önskade djur allt från grodor, rävar, ekorrar och många många fler. Slutleverans våren 2020.